SYMBIOSE

-et organisk landskapsbilde

 

Kobber og jernklorid lever sammen i glassbeholdere. Det danner et organisk bilde, som forandrer seg hver dag. Den kampen som foregår i glassene produserer et fantastisk virrvarr av sanseinntrykk. Kobber som forsvarer seg med erosjon, jernklorid som fordamper, og det groteske samlivet mellom de to. Prosjektet har en nærmest vitenskapelig karakter, der mengden kobber og jernklorid, samt styrken på jernkloridoppløsningen bestemmer utfallet av bildene.

Etsning og korrosjon, installasjon i rom; 20 glassbeholdere à 10x10x10 cm vises på gulv/podium.

 

Det er laget nft'er fra denne prosessen.  Tittel på serien er "Etchings". Du finner dem på foundation.app