Pulsen På Konnerud

 

Siden jeg flyttet verkstedet mitt til Konnerud, sommeren 17, har jeg jobbet med å bli bedre kjent med nærskogen min. Daglige turer i Konnerudmarka ble raskt rutine og jeg oppdaget spennende detaljer som gjorde at prosjektet «Pulsen på Konnerud» ble til, samtidig som jeg forsket på muligheter til å bruke botaniske kontakttrykk til grafiske arbeider.

 

«Pulsen på Konnerud» er en serie monotypier der furua har fått hovedrollen. Lagvis; botaniske kontakttrykk, linoleumstrykk og kobberetsninger i høydeformat. De grafiske trykkene får noen måneder ute i vær og vind når de er ferdig trykket og får med seg spor fra naturen på stedet.

 

Arbeidet jeg leverer til Stipendutstillingen har vært ute på treet rett utenfor verkstedet mitt i et par måneder. Det er det første trykket jeg gjorde i denne serien som jeg vil jobbe videre med fremover.

 

Cathrine Finsrud Stustad

Konnerud, 30.05.18